EN

Działania wspierające sprzedaż dla Roche DC

Kampania dla osób starszych pod hasłem "Mała zmiana, duży efekt"

Odpowiadaliśmy za działania wspierające sprzedaż glukometru Accu-Check Performa, takie jak materiały drukowane dla przedstawicieli handlowych, pakiet materiałów dla pacjentów, kampania display oraz reklamy skierowane do lekarzy w prasie medycznej

powrót